Navigation

 • Od 22.09. br. - NOWY PLAN LEKCJI!

  Od w/w daty nieznaczna i ostateczna zmiana planu lekcji. Szczegóły w zakładce: plan lekcji.

  Proszę o wnikliwą analizę!

  Rafał Pocześniok

   

 • Rozmowy o wychowaniu - ciąg dalszy

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w spotkaniu z Panią Barbarą Słomian (Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Opolu).

  Tematyka spotkań będzie uwzględniała potrzeby i problemy wszystkich zainteresowanych.

  Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się 22 września o godz. 17:00 w sali nr 2 PG Kolonowskie.

  Alicja Feliks

   

 • Zebranie ogólne rodziców wszystkich klas!

  Dn. 15.09. br. (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie ogólne rodziców wszystkich klas.
  Proszę o niezawodne przybycie.

  Rafał Pocześniok

   

 • Projekt "Edukacja drogą do sukcesu - program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem"

   

   

  „Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

  PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

   

  W czerwcu 2014r. zakończył się pierwszy etap realizacji projektu pt. „Edukacja drogą do sukcesu  -program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem” realizowanego przez Gminę Kolonowskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem od 01.09.2013 do 30.06.2015.

  W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano:

  - 108 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki;

  - 36 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego;

  - 36 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka niemieckiego;

  - 72 godziny zajęć teatralnych;

  - 36 godzin zajęć muzycznych w ramach kółka muzycznego;

  - 64 godziny nauki gry na instrumentach dętych blaszanych;

  - 64 godziny nauki gry na instrumentach dętych drewnianych;

  - 64 godziny nauki gry na perkusji ;

  - 36 godzin zajęć z robotyki;

  - 28 godzin indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym;

  - 20 godzin indywidualnych zajęć z psychologiem;

  - 26 godzin indywidulanych zajęć z pedagogiem;

  oraz

  - wyjazd edukacyjny do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu;

  - wyjazd edukacyjny do Teatru Kochanowskiego w Opolu;

  - wyjazd edukacyjny do Filharmonii Opolskiej;

  - wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie;

  - wyjazd edukacyjny na Opolski Festiwal Robotów na Politechnice Opolskiej;

  - wyjazd naukowy do Głuchołaz;

  - wyjazdy zawodoznawcze do lokalnych zakładów pracy (KOLB Sp. z o.o.; IZOSTAL S.A.), na Opolskie Targi Edukacyjne oraz Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

   

  Szkoła została doposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

   

  W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w ramach projektu będą kontynuowane. Rekrutacja na ten rok szkolny następuje w okresie 03 – 12.09.2014 r. Serdecznie zapraszamy !

   

  Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN,

  z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

   

 • Zmiana planu od 08.09. br.!

  Od w/w daty plan ulega zmianie. Szczegóły w zakładce: plan lekcji.

  Rafał Pocześniok

   

 • Plany lekcji na rok szkolny 2014/2015

  W zakładce plan lekcji został opublikowany nowy plan lekcji.

  We wtorek (02.09.) wszystkie klasy zaczynają zajęcia od drugiej godziny lekcyjnej!

  Rafał Pocześniok

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Przebieg rozpoczęcia:

  • Godz. 8:30 Msza Św. w kościele parafialnym w Kolonowskiem
  • Godz. 9:45 Rozpoczęcie roku w budynku szkoły, spotkania z wychowawcami w klasach
    

  Dojazd:
  wszystkie klasy
  Spórok 7:55
  Staniszcze Małe (kościół) 08:00
  Staniszcze Wielkie 08:10
  Fosowskie 08:15
  Kolonowskie (kościół) 08:20

  Powrót:
  wszystkie klasy
  Kolonowskie (gimnazjum) 11:05
   
  Rafał Pocześniok
   

   

 • Wykaz podręczników do klasy 1, 2 i 3 - rok szkolny 2014/2015

 • ZAPISY DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOLONOWSKIEM

  NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  27 czerwca 2014 roku - od 11:00 do 14:00

  30 czerwca 2014 roku - od 8:00 do 14:00

  01 lipca 2014 roku - od 11:00 do 17:00

  02 lipca 2014 roku - od 8:00 do 14:00

   

  Przynosimy z sobą:

  • świadectwo ukończenia klasy szóstej;
  • zaświadczenie – wyniki sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności;
  • wypełnione zgłoszenie do gimnazjum (na miejscu);
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

   

  Zapraszamy obowiązkowo rodziców lub prawnych opiekunów.

   

  Rafał Pocześniok

   

 • PLEBISCYT INTERNETOWY KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 2013

  Po raz trzeci Nadleśnictwo Zawadzkie zgłosiło swoje obiekty do ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku 2013". W ubiegłym roku Stawy Pluderskie wygrały plebiscyt w kategorii Ochrona Środowiska. Tym razem nadleśnictwo startuje w dwóch kategoriach: Edukacja i Ochrona Środowiska. W pierwszej zgłoszono „Zespół Administracyjno-Edukacyjny” przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy a w drugiej zbiornik wodny „Liszczok” w leśnictwie Piotrowina w Pietraszowie. Codziennie można oddać po jednym głosie na każdy obiekt Nadleśnictwa Zawadzkie w danej kategorii na stronie internetowej: www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt

  Zachęcamy do udziału!

  Rafał Pocześniok

   

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 - 27 czerwca 2014 (piątek)

  Przyjazd:
  7:55 Spórok (przystanek)
  8:00 Staniszcze Małe (kościół)
  8:05 Staniszcze Wielkie
  8:10 Fosowskie
  8:15 Kolonowskie (kościół)
   

  • Msza św. (zbiórka pod kościołem parafialnym w Kolonowskiem) - 8:30
  • uroczyste zakończenie roku szkolnego - 9:45

  - wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas 1, 2 i 3, pamiątkowe zdjęcia klas

  • spotkania z wychowawcami w klasach.


  Odjazd - 11:40

  Wszystkich obowiązuje strój odświętny.

  Rafał Pocześniok

   

 • Pożegnanie klas trzecich - 26 czerwca 2014 (czwartek)

  Przyjazd - wszyscy na 2 lekcję (wszystkich obowiązuje strój odświętny!)
   

  • 8:30 - część artystyczna
  • 9:45 - wręczenie podziękowań, dyplomów i nagród
  • 11:20 – komunikaty  i zakończenie
    

  Odjazd12:10

  Rafał Pocześniok

   

 • Dzień Artystyczny - 25.06.2014 r. (środa)

  Przyjazd (wszystkie klasy na 2 lekcję)

  8.30 – przedstawienie szkolnego kółka teatralnego:  „Igraszki z TV”

  Przerwa 15 min.

  9.15 – Popis muzyczny Szymona Marzoka

  9.30 – zespół Canto

  9.45 – Występ klarnecistek

  Przerwa 15min.

  10.15 – Spotkanie z ciekawym człowiekiem

  Przerwa 15 min.

  11.15 – Prezentacja umiejętności perkusyjnych

  11.30 – występ zespołu Gimbaza

  11.45 – Zespół MKheavy

  Przerwa 10 min.

  12.15 – prezentacja multimedialna

  Odjazd: Kolonowskie 13:05

  Jerzy Kaufmann
  Rafał Pocześniok

   

 • Dzień z wychowawcą - 24.06.2014 r. (wtorek)

  Przyjazd (wszystkie klasy na 2 lekcję)

  8:25 – 13:05 Zajęcia z wychowawcą (wg wcześniejszych ustaleń)

  Odjazd:

  Kolonowskie:     12:55

  Rafał Pocześniok

   

 • WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014

   

  część humanistyczna

  część matematyczno-przyrodnicza

  język angielski

  język niemiecki

  j. polski

  historia i wos

  matematyka

  przedmioty przyrodnicze

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  POLSKA

  68

  59

  47

  52

  67

  46

  54

  39

  woj. opolskie

  65,9

  57,8

  45,9

  51,1

  68,1

  47,3

  65,6

  59,8

  pow. strzelecki

  66,8

  58,9

  48

  52,8

  69,6

  50,1

  75,9

  69,9

  PG Kolonowskie

  68,6

  61,4

  50,5

  56,9

  71,5

  54

  78,9

  65,8

   
  Rafał Pocześniok
   
 • Projekt zakończony!

  ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"

  W okresie od 4 listopada do 20 grudnia 2013 roku zaczęłyśmy realizację projektu pod tytułem: "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę". Projekt polegał na zbiórce darów dla zwierząt, które następnie miały być przekazane do Miejskiego Schroniska w Opolu. Najpierw namalowałyśmy plakaty zachęcające uczniów z PG w Kolonowskiem do przynoszenia rzeczy, potrzebnych zwierzętom. Mogły to być koce, ręczniki oraz karma i zabawki. W trakcie realizacji projektu poszłyśmy również do kilku firm, działających na terenie naszej gminy, które wsparły zbiórkę. Dnia 16.12.2013r. wyjechałyśmy razem z naszą  opiekun,  panią Iwoną Cierpich do Miejskiego Schroniska w Opolu, aby przekazać dary zebrane  podczas realizacji  projektu edukacyjnego.

  Na miejscu zostałyśmy ciepło przywitane i wręczono nam specjalne podziękowanie. Następnie, po wypakowaniu kartonów z darami, mogłyśmy przejść się po terenie schroniska i zobaczyć zwierzęta. Mało brakowało, a niektóre przyjechałyby z nami do Kolonowskiego.     Uważamy, że warto było zrealizować taki projekt. Dzięki niemu pomogłyśmy chorym i bezdomnym zwierzakom oraz wyciągnęłyśmy wniosek,  że naprawdę warto pomagać!

  Grupa projektowa z klasy 1 b w składzie:

  Wiktoria Laski - autorka tekstu

  Justyna Thomann

  Oliwia Drąg

  Katarzyna Kabata

  Opiekun projektu – Iwona Cierpich

   

 • Dni wolne...

  Uprzejmie informuję, że 19-20. czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.

  Najbliższy dzień nauki: poniedziałek, 23 czerwca br.

  Rafał Pocześniok

   

 • Uwaga klasy 3! - WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO EGZAMINIE

  Podstawa prawna:

   

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)

   

  USTALANIE WYNIKU

  § 48. 2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów [...], powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
  [...]
  5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
  6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

   

  UDOSTĘPNIANIE PRAC DO WGLĄDU

  § 50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

   
   

  Miejsce wglądu:

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,
  ul. Zielińskiego 57

  Termin:

  wyznaczone przez OKE indywidualnie dla każdego zainteresowanego
  od 20 czerwca 2014r.

   

    Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

    Prace egzaminacyjne będą udostępniane do wglądu po złożeniu pisemnego wniosku (do pobrania na www.oke.wroc.pl/Gimnazjum/Wgląd ). Wniosek można przesłać pocztą, faksem (71 785-18-66) lub złożyć osobiście w OKE (okienko przy wejściu).

     OKE informuje wnioskodawcę o wyznaczonym terminie wglądu (należy we wniosku podać dokładne dane adresowe i telefoniczne).

     Do OKE należy się zgłaszać w ściśle wyznaczonym terminie wglądu z dowodem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

     Wgląd nie obejmuje możliwości kserowania, fotografowania ani kopiowania pracy egzaminacyjnej.

     Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora OKE.

     Osoba nadzorująca wgląd do prac nie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień.

     Przewiduje się ok. 60 min. na wgląd dla jednego zdającego.

   

     Uwaga: Osoby, które nie posiadają przy sobie dowodu tożsamości, nie mogą obejrzeć pracy.

   

 • Uwaga! Zmiany planu

  Uczniowie klas 3 niewyjeżdżający w nadchodzących dniach (tj. 17-18.06.) na wycieczkę do Warszawy chodzą na lekcje według planu klasy 2a.

  Wszystkie zmiany - zakładka: Zastępstwa.

  Rafał Pocześniok

   

 • Tatry pod parasolem

      Że maj miesiącem wycieczek, każdy to wie – szczególnie młodzież PG, oczywiście PG Kolonowskie. 26.05.2014 r. pod wodzą nieocenionej globtroterki spod znaku PTTK (wiadomego nazwiska) trzydzieścioro czworo uczniów mieszanej klasowości udało się w stronę Tatr, by ujrzeć ośnieżony szczyt Giewontu i poczuć zapach wędzonego sera na Krupówkach (Kto wie skąd wzięła się ta nazwa?).

  Wyjazd z Kolonowskiego był raczej ospały. Cóż zrobić, nie było Przemka-kawalarza. Nikt sucharów nie zna, by rozbawić towarzystwo. Młodzież wkrótce po tym, gdy koła ruszyły, zagłębiła się w „lekturze” swoich lapków, tabletów i smartfonów.

      Pogoda piękna, kilometry do celu umykają, Beskid Mały wita nas łagodnymi pagórkami landszaftów. Pierwszym etapem podróży był Inwałd. Tu, średniowieczne zamczysko zbudowane cztery lata temu przez neoromańskich budowniczych z Ukrainy pod kierownictwem Chińczyka polskiego pochodzenia, który przyjechał z Anglii, bo tam studiował...

      Najpierw zaatakowały nas gumowe smoki. Jeden z nich miał próchnice, ale nie chciał się do tego przyznać, choć jak było widać, za dużo palił. Śpiewał, że ma białe zęby, lecz gimnazjaliści mu nie uwierzyli (myślałem, że tylko ludzie kłamią).

      Na podzamczu dowiedzieliśmy się, jak się skręcało ongiś powrozy (Marcel nieźle kręcił – widać, że dużo ćwiczy). Nauczyliśmy się kuć żelazo póki gorące. Sami sama wykuła serduszko. To jest zuch dziewczyna!

  Pokaz multimedialny w zamku raczej rozczarowywał. Spodziewaliśmy się hologramowych rycerzy, a tu opowieść z MP3, trochę światła i dym. „Oj,oj – to dla małych dzieci” - pomyślał Danielek.

      Atrakcyjniejsze okazało się strzelanie z łuku. Opiekunowie też spróbowali, czym poprawili humor uczniom. Jeden z opiekunów, po nieudanym strzale powiedział, że nie wyjedziemy stąd, dopóki nie trafi do tarczy. Minęła północ nim uczniowie umęczeni czekaniem weszli do autokaru (to żart oczywiście – opiekunowie trafili bez trudu, nawet pani Beata).

      Niestety, Podhale powitało nas czarnymi chmurami. Wkrótce pojawił się deszcz i grad (kaliber 12 mm). Nasze pierwotne plany musiały ulec zmianie. Bachledówka i skocznia zeszły na plan dalszy. Niebawem dotarliśmy do naszego „Palace”, który wcale pałacem nie był – może przed wojną, choć też wątpliwe.

      Zaraz po nas do obiektu przyjechała policja. Niektórzy uczniowie 3b zaczęli kręcić się nerwowo i mieć dziwne tiki. Okazało się jednak, że nie chodzi o nas – sprawa dotyczyła kogoś zupełnie innego. Czas do kolacji zagospodarowaliśmy wycieczką na Gubałówkę. Pamiętam, że komuś tam zaszkodziła kawa za 7zł. Później pyszny posiłek w „Palace” i czas wolny, m.in. godzina biegania z piłką po sali gimnastycznej lub (bez piłki) wzrokiem po ekranie laptopa.

      Dzień drugi rozpoczął się miło, ponieważ nie padało i gdzieś w chmurach czaiło się słońce. W planie był wjazd kolejką na Kasprowy Wierch i zejście w dół do Hali Gąsienicowej. Niestety, okazało się, że kolejka jest nieczynna. Krążyły plotki, że Denis S., który uwielbia składać rowery, wyciągnął z mechanizmu kolejki jakieś koło zębate potrzebne mu ponoć do nowego unikatowego pojazdu, ale były to tylko plotki. Kolejkę unieruchomiono z powodu konserwacji. Nasza trasa musiała ulec zmianie po raz kolejny.

      Nowym celem okazał się Czarny Staw Gąsienicowy. Tam i powrót. Oj, początek był ciężki jak kamień młyński. Większość sapała niczym parowóz Tk48 na linii Fosowskie – Strzelce Opolskie. Krople potu, arytmia serca, czerwone twarze, drżące dłonie i kolka były objawem niskiej kondycji i posilania się na co dzień 7days'ami oraz piciem słodzonych kolorowanych napojów. Widziałem jeden z nich - przypominał mi płyn do mycia szyb. Fe! Upadek powszechny kultury żywieniowej.

      Wkrótce do tych trudów dołączył upragniony (dla rolników) deszcz – miłe, życiodajne strugi lały się na głowy sapiących wędrowców. Deszcz – marsz – przerwa – marsz – deszcz – przerwa. Przewodnik robił wrażenie bezlitosnego. Było ciężko, ale entuzjazm Marcela podtrzymywał wszystkich na duchu. Wreszcie dotarliśmy do Murowańca – schroniska, które było oazą szczęścia. Ciepła herbata, kanapki i świeżutkie frytki. Pokrzepieni udaliśmy się – w strugach deszczu oczywiście – w kierunku Czarnego Stawu. Marcel postanowił nadmiar energii wyładowywać, robiąc pompki. Zuch chłopak. Jakaś dziewczyna z 1a reklamowała nowe stopki. Chciała wszystkim udowodnić, wyższość stopek nad tradycyjnymi skarpetkami. Koleżanki jej uwierzyły, ja – nie (stopki w góry?!).

      Aż tu nagle nasz trud został nagrodzony. Przestało padać. Poczuliśmy się jak Noe, który dowiedział się z onet-u, że potop is death. Naszym oczom ukazał się zadziwiający obraz. Pięćdziesięciojednometrowa głębia i ośnieżone szczyty . Wszystko w dobrej rozdzielczości. Byliśmy zachwyceni. Nawet Manuel powiedział cicho: „To je fajne”. Jego koledzy przytaknęli. Tutaj chwila wytchnienia i obcowanie z pięknem natury, fotografie i filmiki... Na szczęście nikomu nie przyszło „zapuścić muzy”. Taktowna ta nasz młodzież.

      Powrót był jak bułka z masłem (i deszczem oczywiście). Niejaki Paweł D. powiedział mi dumnym głosem, że jest ciężko, ale warto było... I to jest najważniejsze.
      Po powrocie kolacja i wieczór taneczno-muzyczny. Skorzystało niewielu. Później cisza i spokój. Tylko o północy zaśpiewano w pokoju 17 „Sto lat” i wszyscy słodko zasnęli. Taką świadomość przynajmniej mieli opiekunowie.

      Dzień trzeci miał być „lajtowy”, a tu masz babo... hamburgera. Podjazd pod Wierch
  Poroniec i wspinaczka w kierunku Rusinowej Polany. Znowu łazić po tych kamulcach – dudniło w głowach pierwszoklasistów. Na Rusinowej rozczarowanie. Bacówka zamknięta i ani jednej owcy na hali (choć jakby dobrze poszukać, to kilku baranów by się znalazło). Chwilowo przestało padać i widoki były wspaniałe. Gerlach wyglądał w chmurach jak Olimp. Bogowie tylko na nim inni prawdopodobnie.

      I znowu zmęczenie. Poczerwieniałe oblicza i sapanie. Jedna z pierwszoklasistek powiedziała głośno: „To już jest przesada, można trochę pochodzić, ale takie coś...” Obawiałem się, czy dziewczyna nie zadzwoni do Rzecznika Praw Dziecka, ale nie zadzwoniła – brak zasięgu.

  Po przerwie wędrówka do Sanktuarium M.B. Jaworzyńskiej. Góra – dół, góra- dół. No jak tak można. „Kto te góry budował?” - pomyślał Patryk D.

      I wreszcie cywilizacja – asfalt. Nic tylko wyglądać „Maka” za rogiem. Niestety, nie było. Było za to ciche schronisko w Dolinie Roztoki, do którego trzeba było dojść drogą do Morskiego Oka. Tu chwila przerwy i pokaz akrobacji naszego przewodnika. Pan Kamil mógłby pracować w cyrku – chodził po trzycentymetrowym pasku rozciągniętym pomiędzy dwoma drzewami i popisywał się swoimi umiejętnościami. Kilku uczniów poszło w jego ślady. Największe sukcesy – utrzymania się na pasku – osiągnęła Karolina i Paweł. Próbowała też pani Beata, ale po chwili drżenia stwierdziła, że chyba to nie jej dziedzina. Inni opiekunowie nie ryzykowali (ubezpieczenie nie obejmuje skoków po paskach?) Powrót. Po drodze tradycyjnie trochę deszczu. Filozoficzne rozmowy. Śmiech. Autokar. No, nareszcie do „Palace”. Tu smaczna kolacja i wybór spędzenia czasu wolnego. Dwie możliwości: basen – Krupówki.
      Myślę, że więcej zadowolenia mieli ci, którzy wybrali pierwszy wariant. Najpierw zjeżdżalnie, później wylegiwanie się w wodach geotermalnych z widokiem na ośnieżony Giewont. Trochę poszukiwań (tu tzw. skrót Kaufmanna i pani Król) i wreszcie „wbicie do Maka”, a potem pizzeria, którą wypatrzył Rafał. 2xXXL - palce lizać (żałujcie!). Po powrocie trochę „netta” i spokojny sen . Taką świadomość przynajmniej mieli opiekunowie.

  No i pora wracać. Co się zaczyna, to się i kończy, jak mówią producenci papieru toaletowego. Najpierw poranny spacer na Wielką Krokiew. Wjazd wyciągiem krzesełkowym i spojrzenie w dół. Ale wysoko! Ze szczytu skoczni wróciło czterech opiekunów. Tylu, ilu wjechało. Choć w niejednej głowie roiły się niecne plany (oj, Adam, Adam...)...

      Ostatnie spojrzenie na Zakopane i wyjazd do domu. Po drodze chcemy zobaczyć ominiętą wcześniej Bachledówkę. Niestety, chmura dotarła tam wcześniej. Wszystko jak we mgle, żadnych widoków. Można było co najwyżej podziwiać architekturę sanktuarium – niesamowite wykończenia drewniane (widzieli to szczególnie przyszli stolarze). Niektóre dziewczyny testowały tu wytrzymałość swoich (krótkospodenkowych) nóg na zimno. Wyniki były obiecujące.

      Ruszamy dalej. Komuś zginął telefon i nagle się odnalazł (cud!). Wszyscy odetchnęli. Wracać do tego zimna nikt nie miał ochoty.

      Po drodze wizyta w „Maku” i wrapy za free – superrrrrr! „Do domu. Do domu. Do domu” - tłukło się w głowie Maksika (bateria mu padła w lapku, więc się nudził). Pan kierowca nacisnął mocniej pedał gazu. Zrobiło się cicho.

  Pogrążeni w błogim letargu i leniwych rozmowach docieraliśmy do domu. „Było fajnie” - mówią zgodnie młodziaki z PG.

  Refleksje końcowe:

  1. To najspokojniejszy wyjazd, na jakim byłem. Powód? Smartfony i laptopy – dobrodziejstwo współczesności. Wchodząc do pokoju, widziało się większość uczniów z nosami w ekranie. Każdy wędrował gdzieś w odległej strefie informacji, na twarzach błogość i zadowolenie. Nikt się nie kłócił, nie uciekał, nie kombinował co by tu... Wystarczy trochę „netta” i człowiek jest szczęśliwy. Hmmm.

  2. Dowiedziałem się ciekawych rzeczy:

          - można rozmawiać przez telefon z busem;

          - można pływać nad wodą;

          - można słyszeć jak ktoś czyta.

   

      Świat ciągle mnie zaskakuje. Amen.

   

      Jerzy Kaufmann

   

Seite:

Cytat tygodnia

Statek jest bezpieczniejszy, gdy kotwiczy w porcie, nie po to jednak buduje się statki.

Pielgrzym, Paolo Coelho

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem
  ul. Szkolna 1a
  47-110 Kolonowskie
  gimnkolon@oswiata.org.pl
 • 77 4611 053

Galeria zdjęć