Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem
Hauptseite
 • Zapraszamy na...

   

 • Zebranie ogólne wszystkich rodziców!

  Dn. 18.11. br. (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie ogólne rodziców wszystkich uczniów.
  W programie: prelekcja na temat zdrowego odżywiania, spotkanie z dyrektorem i wychowawcami.

  Proszę o niezawodne przybycie.

  Rafał Pocześniok

   

 • Święto Niepodległości w PG Kolonowskie

  W poniedziałek (11.11.) Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i pracy. We wtorek, z racji tego święta, odbędzie się na 6 lekcji uroczysty apel. W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój odświętny!

  Rafał Pocześniok

   

 • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla klas III

  Przedmiot(nauczyciel)-dzień tygodnia/lekcja

  j. polski (JK) - środa/8 lekcja

  j. angielski (MW) - wtorek/1 lekcja

  j. niemiecki (DL) - piątek/9 lekcja

  biologia (DL) - wtorek/9 lekcja

  matematyka (SN) - piątek/7 lekcja

  wos (IC) - poniedziałek/7 lekcja
   

  Zachęcam do uczestnictwa!

  Rafał Pocześniok

   

 • Pomysł na... nudę każdego dnia!

  Dnia 22. i 29.10.2013r. w naszej szkole przeprowadzony będzie projekt społeczny pt. „Pomysł na... nudę każdego dnia!”, który dotyczył będzie klas: Ia, Ib, IIa i IIb. Realizują go Sonia Szydłowska i Weronika Spałek – finalistki Projektu Korba. Celem zajęć jest nauka uczniów pracy w grupie, porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, a przy okazji będzie to ciekawa integracja klasy. Patronat nad nim objęło PG Kolonowskie. Finansowo przedsięwzięcie wsparli: firma Drewtrans, firma Remonty bieżące mieszkań i objektów publicznych Andrzej Szydłowski, pan Jan Spałek oraz ksiądz Piotr Bekierz.

  Soni i Weronice dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy!

  Rafał Pocześniok

   

 • Kiermasz stroików...

  W związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych młodzież PG Kolonowskie zainspirowana Radą Rodziców zorganizowała w niedzielę 20.10.2013 r. kiermasz stroików nagrobnych. Ozdoby, wykonane przez uczniów i rodziców, były sprzedawane po Mszach św. przy kościele parafialnym w Kolonowskiem. Wszystkie zaoferowane ozdoby znalazły swoich nabywców. Sprzedano trzydzieści stroików. Uzbierane pieniądze (230zł) przeznaczone będą na zasilenie funduszu Rady Rodziców. Zgromadzone tam środki finansowe wykorzystuje się przy okazji organizowania imprez szkolnych.

  Osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia, w szczególności Pani Dorocie Front, Karolinie Rudyk i Emilii Front, bardzo dziękujemy!

  Rafał Pocześniok

   

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Nasze wspólne święto uczciliśmy, po dniu wolnym z tej okazji, uroczystym apelem, w czasie którego odbyło się tradycyjne pasowanie pierwszoklasistów na uczniów gimnazjum. Z ramienia Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Karolina Świątek – był to jej debiut jako przewodniczącej. Życzyła nauczycielom wielu sił i cierpliwości, a także spełnienia marzeń - szczególnie tych związanych z podróżami i wysokimi średnimi... (chodziło o zarobki czy wyniki gimnazjalne?). Były kwiaty, uśmiechy i miłe słowa. Po części oficjalnej ,,młodzi” poddani zostali kilku próbom teoretyczno-praktycznym. Były to m.in. konkursy, w których popisać  należało się m.in. zręcznością. Później krótkie spotkanie z wychowawcami i… autobus rozpomarańczowił się pod szkołą. 

  Jerzy Kaufmann

   

 • Święto Drzewa w Nadleśnictwie Zawadzkie

  Wyjątkowo pogodnego dnia czyli 9 października 2013r. przy Zabytkowej Stodole obok leśniczówki Dębie odbyło się uroczyste sadzenie drzew w ramach obchodów „Święta Drzewa”. Nadleśnictwo uczestniczy w tej akcji od 2008 r. i z roku na rok skupia coraz większą ilość zainteresowanych osób. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z 15 szkół z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie z dyrektorami i opiekunami, wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Leśni Ludzie”. Naszą szkołę reprezentowała czwórka uczniów z klasy III: Iwona Ramska, Martina Sowa, Magda Szulc i Adam Jendruś pod opieką Pana Dyrektora Rafała Pocześnioka. Na zaproszenie Pana Zdzisława Siewiery - Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie przybył również Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna, przedstawiciele samorządów z Zawadzkiego, Kolonowskiego , Jemielnicy, Pawonkowa i Wielowsi, Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zawadzkiem Pani Maria Andrzejewska oraz Prezes Oddziału Zakładowego PTTK w Zawadzkiem Pan Alfred Feliks.

  Uroczystość rozpoczęto częścią oficjalną wraz z miniwykłądem o tematyce ,,Rola drzew w Świecie” i występem Zespółu Sygnalistów Myśliwskich „Waltornia”.  Po części oficjalnej rozpoczęła się ,,cześć praktyczna” -czyli sadzenie drzewek. W tym roku były to sadzonki derenia jadalnego, kaliny koralowej i hordowiny.  Zgodnie ze zananą zasada o tym że ,,Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” nasza grupa wyjątkowo sprytnie, (prawie) ostatnia zasadziła sadzonki i (prawie) pierwsza odpoczęła przy ognisku, delektując się kiełbaskami i kawą, a później również czymś słodszym. ,,Na pożegnanie” każdy uczestnik otrzymał sadzonkę dębu szypułkowego do posadzenia w swojej okolicy. Mówiąc krótko, obchody święta jak zawsze się udały, a drzewa i lasy na tym zyskały.

  Adam Jendruś

   

 • Dzień Edukacji Narodowej w PG Kolonowskie (15.10.2012 r.)

  Wszystkich uczniów obowiązuje strój odświętny!

  Przyjazdy: jak w każdy wtorek

  Lekcje 1-4 – bez zmian (wszystkie klasy)

  APEL:

  1. 11:10 część oficjalna:
   1. rozpoczęcie oraz pasowanie
   2. podziękowania i życzenia dla pracowników szkoły
   3. piosenka chóru szkolnego
   4. ogłoszenia/sprawy bieżące
  2. 11:50 część nieoficjalna:
   1. przyjecie uczniów klas pierwszych do grona gimnazjalistów (zabawy i konkurencje)


  Odjazdy: 13:05

  Rafał Pocześniok
   

   

   

 • UWAGA! Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, Poz. 1245) Dyrektor PG w Kolonowskiem w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zarządza dzień 14.10.2013r. (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Rafał Pocześniok

   

 • Nasza Szkoła w projekcie unijnym

   

   

   

  „Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem”

  To projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Priorytet IX

  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

  Działanie 9.1.

  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

  Poddziałanie 9.1.2

  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Okres trwania projektu:

  01.09.2013 – 30.06.2015

  Opis projektu:

  Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz psychologicznego 80 uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem w roku szkolnym: 2013/2014 i 2014/2015.

  W ramach projektu realizowane są:

  ·     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

  - matematyki;

  - języka angielskiego

  ·     Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

  - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka niemieckiego;

  - zajęcia teatralne w ramach kółka teatralnego;

  - zajęcia muzyczne w ramach kółka muzycznego;

  - zajęcia muzyczne w ramach kółka muzycznego – nauka gry na instrumentach dętych blaszanych, dętych drewnianych i perkusji;

  - zajęcia z robotyki

  ·     Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

  - indywidualny program doradczy z doradcą zawodowym;

  - indywidualne zajęcia z psychologiem;

  - indywidualne zajęcia z pedagogiem.

  Razem: 1069 godz. zajęć

  W ramach zajęć przewidziane są również następujące wyjazdy edukacyjne:

  ·     do Muzeum Techniki w Warszawie dla uczestników zajęć matematycznych;

  ·     do Muzeum Guido w Zabrzu dla uczestników zajęć z języka angielskiego z przewodnikiem w j. ang.;

  ·     do Muzeum Guido w Zabrzu dla uczestników zajęć z języka niemieckiego z przewodnikiem w j. niem.;

  ·     do teatru w Opolu dla uczestników zajęć z kółka teatralnego;

  ·     do filharmonii w Opolu dla uczestników zajęć z kółek muzycznych;

  ·     do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu do pracowni eksperymentalno-doświadczalnych dla uczestników zajęć z robotyki;

  ·     do Centrum Kopernika w Warszawie dla wszystkich uczniów wszystkich zajęć;

  Razem: 8 wyjazdów edukacyjnych

  Projekt przewiduje również organizację wycieczek zawodoznawczych do okolicznych zakładów pracy dla uczniów klas III gimnazjum.

  Razem: 8 wyjazdów zawodoznawczych 

  Szkoła zostanie doposażona m. in. w pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, projektor multimedialny, sprzęt muzyczny, a także zestawy do samodzielnej budowy robota.

  Całkowity koszt projektu wynosi: 204 566,68 PLN, z czego 173 881,68 PLN to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

   

   

   

  Rafał Pocześniok

   

 • Zebranie ogólne rodziców wszystkich klas!

  Dn. 16.09. br. (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie ogólne rodziców wszystkich klas.
  Proszę o niezawodne przybycie.

  Rafał Pocześniok

   

 • Uwaga zmiany!

  Plan lekcji został uaktualniony. Od 9 września drobne zmiany (przede wszystkim klasy 3).

  Zachęcam do lektury!

  Rafał Pocześniok

   

 • Już wrzesień

  Pogoda nieubłagalnie przypomniała dziś wszystkim, że coś się skończyło i że czas pomyśleć
  o jesiennym ubraniu. A jeśli lato się kończy, to niewątpliwie czas odkurzyć plecaki i podpisać zeszyty. Po dwumiesięcznym odpoczynku spotkało się wielu znajomych i nieznajomych jeszcze młodzieżowców przed budynkiem naszej świątyni. Tradycyjnie nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się od Mszy świętej, na której modlili się, oprócz uczniów, rodzice i nauczyciele.

  Organista zaintonował pieśń „Przybądź Duchu Stworzycielu”, a ksiądz proboszcz prosił Najwyższą Instancję o siłę i wytrwałość dla wszystkich z edukacją mających związek, odwołując się do ewangelicznej przypowieści o talentach. W czasie homilii usłyszeliśmy bajkę o zwierzętach. Przypomnijmy: „Warto być jak wół i osioł, ale tylko pod względem pokory wobec mądrzejszych i bardziej doświadczonych”.

  Po Mszy uczniowie z uśmiechami na twarzach udali się do budynków szkolnych. Jedni do podstawówki, drudzy do gimnazjum.

  PG Kolonowskie znów wypełniło się gwarem. O 9.45 nastąpiło krótkie przemówienie pana Dyrektora. Zostały przekazane najważniejsze informacje. Oklaskami przywitano pierwszoklasistów, nowych nauczycieli i stojak na rowery. W szkole będzie, jak w ubiegłym roku, sześć klas, w których swoje miejsce odnalazło 117 uczniów.

  Później młodzież tradycyjnie udała się do klas, by spotkać się z wychowawcami
  i opowiedzieć o wakacjach, a także dać wyraz swojemu niezadowoleniu, że się skończyły.
  No i do domu. Od jutra normalna praca.

  Życzymy wszystkim, by wspinaczka na „szczyt czerwca” przyniosła sporo satysfakcji.

  Jerzy Kaufmann

   

 • Zaczęło się...

  Na naszej stronie www został już umieszczony nowy plan lekcji.

  Dla wszystkich dojeżdżających dodatkowo poniżej plan dojazdu:

  http://kolonowskie.pl/2979/8846/rozklad_jazdy_pks.html

  Rafał Pocześniok

   

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

  Przebieg rozpoczęcia:

  • Godz. 8:30    Msza Św. w kościele parafialnym w Kolonowskiem
  • Godz. 9:45    Rozpoczęcie roku w budynku szkoły


  Dojazdy:

       wszystkie klasy

  1.      Spórok Baniok   07:40

  2.      Spórok PKS   07:43

  3.      Staniszcze Małe   07:50

  4.      Staniszcze Wielkie   08:00

  5.      Fosowskie   08:05

  6.      Kolonowskie (kościół)   08:10

  Powroty:

       wszystkie klasy   10:45
   

  Rafał Pocześniok

   

 • Wakacje...

  Dobrego i bezpiecznego czasu wakacji i urlopów wszystkim życzę!

  Rafał Pocześniok

   

 • ZAPISY DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOLONOWSKIEM

  NA ROK SZKOLNY 2013/2014

  28 czerwca 2013 roku    od 11:00 do 14:00

  01 lipca 2013 roku         od   8:00 do 14:00

  02 lipca2013 roku          od 11:00 do 17:00

  03 lipca 2013 roku         od   8:00 do 14:00

  Przynosimy z sobą:

  • świadectwo ukończenia klasy szóstej;
  • zaświadczenie – wyniki sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności;
  • wypełnione zgłoszenie do gimnazjum (na miejscu)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

   

  Zapraszamy obowiązkowo rodziców lub prawnych opiekunów.

   

  Rafał Pocześniok

   

 • Piątek, 28 czerwca 2013

  Przyjazd:

  7:55 Spórok (przystanek)
  8:00 Staniszcze Małe (kościół)
  8:05 Staniszcze Wielkie
  8:10 Fosowskie
  8:15 Kolonowskie (kościół)
   

  • Msza święta (zbiórka pod kościołem parafialnym) - 8:30
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 9:45
  • wręczenie nagród i świadectw uczniom wyróżnionym świadectwem z „paskiem” + listy pochwalne do Rodziców tych uczniów (klasy 1, 2, 3), wręczenie pozostałych świadectw uczniom klas trzecich, pamiątkowe zdjęcia z klasami trzecimi
  • spotkania z wychowawcami w klasach (pozostałe świadectwa).


  Odjazd - 11:30

   

  Rafał Pocześniok

   

 • Czwartek, 27 czerwca 2013

  Przyjazd - wszyscy na 2 lekcję (wszystkich obowiązuje strój odświętny!)

  • Część artystyczna: klasy III żegnają szkołę (przygotowali wychowawcy klas 3), pożegnanie absolwentów przez klasy II (przygotowali wychowawcy klas 2) - rozpoczęcie 8:30
  • Wręczenie nagród: prezes oddziału zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem - pan Alfred Feliks - Nagrody za I m na etapie oddziałowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, sport (EH), chór (IC), kółko teatralne (JK), wzorowa frekwencja (dyr., wych.), SKKT PTTK (BJ), radiowęzeł (JK), samorząd (SN) - ok. 9:45
  • Komunikaty (dyr.): zakończenie: jutro 28.06.2013r, klucze od szafek- czy są oddane?, obuwie, książki z biblioteki szkolnej, egzaminy poprawkowe, obiegówka, inne - ok. 11:20

  Odjazd - 12:10

   

  Rafał Pocześniok