Nawigacja

 • Wykaz podręczników do klasy 1, 2 i 3 - rok szkolny 2015/2016

  I klasa - darmowe podręczniki z dotacji MEN (dostarczy szkoła)

  WYKAZ_PODRECZNIKOW_2015_klasa_2.doc

  WYKAZ_PODRECZNIKOW_2015_klasa_3.doc


  Rafał Pocześniok

   

 • Zamiast kwiatka...

  W ostatni dzień roku szkolnego w naszym gimnazjum, z inicjatywy nauczycieli i Rady Rodziców, zorganizowano akcję "Zamiast kwiatka - Niosę pomoc". Uczniowie mieli możliwość wyrazić swoją wdzięczność nauczycielom poprzez wrzucenie do specjalnej puszki drobnego datku, który miał być przeznaczony na kwiaty. Wdzięczność wyniosła 326,78 zł i 10 pensów. Zebrane datki przeznaczone będą na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy. Chyba zrodziła się w naszej szkole nowa tradycja.

 • ZAPISY DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOLONOWSKIEM

  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  29 czerwca 2015 roku - od 9:00 do 17:00

  30 czerwca 2015 roku - od 8:00 do 15:00

  01 lipca 2015 - od 8:00 do10:00

   

  Przynosimy ze sobą:

  • kopię świadectwa ukończenia klasy szóstej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • wypełnione zgłoszenie do gimnazjum – dostępne w sekretariacie i na stronie WWW naszego gimnazjum (zakładka: Rekrutacja 2015/2016);
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

 • Podziękowanie

  Bardzo dziękuję klasie IIIa za przekazany pracowni historycznej odtwarzacz DVD. Sprzęt ten będzie służył następnym pokoleniom, uatrakcyjniając zajęcia historyczne.

  Beata Jendruś

   

  Piątek 31.07.2015

  PGK szansę Ci da!

  Wiadomości

  Cytat tygodnia

  "Pa­miętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad. Dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz."

  Być jak płynąca rzeka. Paulo Coelho

  Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem
   ul. Szkolna 1a
   47-110 Kolonowskie
   gimnkolon@oswiata.org.pl
  • 77 4611 053

  Galeria zdjęć